bemanning revisor

En revisor är en person vars uppgift är att göra en revision av företaget eller föreningen. Detta betyder revisorn oberoende granskar och uttalar sig om förhållandena i verksamheten. I revisionsberättelsen fastställer revisorn huruvida bokföringen går att lita på och intygar, om så är fallet, att den följer kraven som är satta enligt lagen och i linje med rådande branschpraxis samt god redovisningsed.

Kontakta oss för revisor

Behöver ditt företag en revisor som ska granska bokföreningen? Kontakta oss så kan vi med hjälp av våra revisorer som vi förmedlar, sköta revisionen av ditt företag. Vi har duktiga och kompetenta revisorer med flera års erfarenhet i bagaget.

031-797 84 77
kontakt@mixbemanning.se